De rol van de professional

In het algemeen zijn hoveniers verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van tuinen en groene ruimten zoals parken en groenstroken. Tot de voornaamste taken van een hovenier behoren het maaien en verzorgen van tuinen, het uitzetten van de bewaterings- en bemestingsapparatuur, het planten van zaden en het verplanten van ontluikende planten en onkruid om ziekten te voorkomen en ze goed te laten groeien (Pare 1979, Pare en Kimball 1996).

Sommige tuiniers zijn gespecialiseerd in irrigatie, terwijl anderen zich vooral bezighouden met de aanvulling van de bodem en het hergebruik van de inhoud ervan door nieuwe planten te planten (Pare 1979, Pare en Kimball 1996).

Zodra het nationale beleid bepaalde algemene taken oplegt die de hoveniers moeten uitvoeren, wijzen zij vervolgens specifieke taken toe aan hun ondergeschikten om die op ad hoc-basis te vervullen. Het “beroep van tuinier” verspreidt zich vanuit dit eerste uitgangspunt. De vorming van de beroepsgroep en de vorming van een professionele bureaucratie impliceren de incubatie van dit beroep en zijn politieke structuur.

De splitsing van tuinieren in ambachtslieden en professionals

Tuinieren is onderverdeeld in twee subdisciplines. De eerste is verwant aan een ambacht en de tweede aan een beroep. Beide opereren binnen en buiten het domein van de opzichter. De ambachtslieden en de vaklui staan vaak lijnrecht tegenover elkaar.

De professional bestaat in relatie tot de supervisor.

Wanneer een beroepsbeoefenaar in een bepaalde functie wordt aangesteld, is hij verplicht zich daaraan te houden.

In de regel wordt het hogere gezag vertegenwoordigd door de toezichthouder; hij vaardigt dus zijn bevelen uit en hij stelt alle regels vast waaraan de beroepsbeoefenaar zichzelf en de ondergeschikte onderwerpt. Hoewel de regelgevende rol van de beroepsbeoefenaar altijd politiek is, is zijn eigenlijke functioneren vaak zakelijk.

De professional bestaat in relatie tot de supervisors. De toezichthouder maakt het contract op en de professional creƫert en gebruikt formeel de regels die door de toezichthouder worden aangereikt en vastgesteld. Maar alleen de professional wijzigt de regels aanzienlijk: hij of zij voegt ze toe aan zijn werkboeken, taken en de titels van de ondergeschikte leden van de maatschappij.

Lees meer:
Boomverzorging Utrecht

De rol van de professional

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven