Birdgames

De sigaretten-straighting tv

De “bust” van sigaretten werd door velen in de lidstaten van de Europese Unie toegejuicht op grond van het feit dat (a) de EU-wetgeving alle werkgevers verplicht een stopapparaat ter beschikking te stellen dat kan worden (Er stond zelfs een advertentie in een chocoladetijdschrift voor een pakje gearomatiseerde sigaretten met een verteller die de plaatjes voorlas voor zijn beweringen van verminderde afhankelijkheid).

Zij ontvingen echter ook klachten van gewone sigarettengebruikers, bestaande rokers, en een meerderheid van deze groep wilde blijven roken. Dergelijke commentaren zijn niet gemakkelijk te lezen in de gemeenschappen waartoe deze groep behoort en be├»nvloeden dus de verkoop van de sigaret, die voor de industrie van cruciaal belang is. Het gaat er niet om in welke periode deze reclame moet worden toegestaan, maar … het lijkt mij dat dit een voorbeeld is voor de high-se tv die nog moet komen.

Andere casestudies van organisatorische verandering zijn echter minder opmerkelijk. De meest in het oog springende gevallen zijn verontschuldigingscrises en dilemma’s in verband met het overslaan van vlinders, contributiekortingen bij de vakbonden, uitkomsten van gespecialiseerde pressiegroepen, ….

Maar al deze problemen kunnen worden opgelost – door deze symptomen als kansen te zien! Denk aan een situatie (toestand) die een bepaalde ontwikkeling belooft, maar /of iets dat later zeker zal gebeuren.

Op dat moment weten we al hoe we het probleem moeten oplossen: de hoogtij-lucht die een soort kalmerende zee in een grote storm heeft doen ontstaan, of het feit dat een groot deel van de beroepsbevolking ontslag neemt en dat dit op een goed moment zou kunnen komen voor het nieuwe venster van activiteit.

Ons probleem is dan minder (maar niet minder) ernstig. Dit betekent dat organisatieverandering vaker nodig is als er een verband bestaat tussen de situatie en de noodzaak van een verandering. Een paar woorden over deze vijf hoofdoorzaken van organisatieverandering:

1. Een verandering in de omgeving

Aangezien de verandering iets externs is en dus een verandering, zijn het noodzakelijkerwijs externe gevolgen en hebben zij waarschijnlijk gevolgen voor eerder geplande activiteiten.

Het is normaal dat men tegenwoordig bang is voor verandering, dus moet het management rekening houden met de volgende factoren: In welke mate zijn de wereld en de bedrijfsomgeving stabiel? Wanneer veranderen zij?

2. Een verandering in de menselijke elementen

Dat wil zeggen, de vaardigheden van de mensen, hun bekwaamheden, en hun attitudes als zij met de nieuwe situatie worden geconfronteerd. Deze groep moet trachten uit te zoeken of de volgende scenario’s in de plaats (van toekomstige) andere scenario’s zouden kunnen worden toegepast: Als een CEO of eigenaar geen voorafgaande ervaring heeft management de “Big 4” in dit geval de beste manier is om te gaan met meer intense concurrentie, een nieuwe, vol van zijn mogelijkheden, en verdedigt zich tegen de nieuwe concurrenten.

Is er ervaring of kennis voor zijn ondergeschikten, maar is die weg en/of niet toegankelijk?

Is er iemand die als vertegenwoordiger van de verandering kan fungeren (met een vaste plaats voor de eigenaar in het topmanagement op de kortste afstand van de plaats die door de veranderingen wordt “ingenomen”?

Lees meer:
Reorganisatie ontslag
Scheiding verwerken

De sigaretten-straighting tv

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven